Uprawnienia i certyfikaty

  • uprawnienia państwowe nr 424, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1993 roku, w zakresie wyceny nieruchomości
  • uprawnienia budowlane wykonawcze St 974/88
  • certyfikat uznania zawodowego REV-PL/PFVA/2013/81 RECOGNISED EUROPEAN VALUER nadany przez organizację europejską TEGOVA w 2008 roku