O firmie

“MAŁGORZATA SKĄPSKA SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI” to założona przeze mnie w 1995 roku firma, świadcząca profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw na terenie całego kraju, przy czym specjalizująca się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych w aglomeracji warszawskiej oraz nieruchomości specjalistycznych „środowiskowych”, jak też „dekretowych warszawskich”.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym,  mgr inż. budownictwa, absolwentką  Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Rocznie wykonuję kilkadziesiąt operatów szacunkowych o wartościach wycenianych nieruchomości od kilkuset tysięcy  do kilkuset milionów złotych.  Moimi klientami są osoby fizyczne i prawne, w tym banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie komornicze, kancelarie adwokackie.

Jako arbiter i mediator Komisji Arbitrażowej ds. rozbieżnych wycen przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych prowadzę arbitraże oraz postępowanie mediacyjne,  szkolę również kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Pełnię także funkcję obrońcy z urzędu w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Rzeczoznawców Majątkowych.

Jako biegły sądowy wykonuję opinie sądowe z zakresu wyceny nieruchomości  na zlecenia Sądu Okręgowego dla Warszawy oraz Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi.

Jestem Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych .

Wyceny wykonuję zgodnie z najlepszą wiedzą fachową, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny ustalonych przez  Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.