O firmie

“MAŁGORZATA SKĄPSKA SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI”

to założona przeze mnie w 1995 roku firma, świadcząca profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw na terenie całego kraju, przy czym specjalizująca się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych oraz „dekretowych warszawskich”.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, mgr inż. budownictwa, absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Rocznie wykonuję kilkadziesiąt operatów szacunkowych o wartościach wycenianych nieruchomości od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych. Moimi klientami są osoby fizyczne i prawne, w tym banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie adwokackie.

Jako arbiter i mediator Komisji Arbitrażowej ds. rozbieżnych wycen przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych prowadzę arbitraże oraz postępowanie mediacyjne, wykładam również na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

Jako biegły sądowy wykonuję opinie sądowe z zakresu wyceny nieruchomości na zlecenia Sądu Okręgowego dla Warszawy oraz Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi.

Jestem Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.


Wyceny wykonuję zgodnie z najlepszą wiedzą fachową, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny ustalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.