Zakres usług


Działalność podstawowa:

 • wycena nieruchomości gruntowych i zabudowanych,
 • rozliczanie nakładów, opinie o wielkości szkody rzeczywistej związanej z pozbawieniem praw do nieruchomości, wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym prawa służebności przesyłu
 • wycena nieruchomości przemysłowych,
 • wycena przedsiębiorstw, środków trwałych,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • analizy z zakresu rynku nieruchomości.

Firma wykonuje wyceny nieruchomości, środków trwałych dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • regulacji prawnych,
 • podziału majątku,
 • postępowania spadkowego,
 • rozliczenia nakładów,
 • postępowania komorniczego,
 • księgowych, w tym określanie wartości godziwej składników majątku,
 • określenia podstawy do amortyzacji środków trwałych,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • przekształceń własnościowych, aportów,
 • sprzedaży,
 • rozliczeń podatkowych,
 • ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości,
 • emisji listów zastawnych.